Szkółka

drzew i krzewów

ozdobnych

Danuta Pudełko

Polish English German Russian

Pinus heldreichii 'Smidtii

Pojemnik: P11

Wielkość: 10-15